Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V priloženom pdf dokumente si môžete prečítať a stiahnuť informácie o ochrane vašich osobných údajov pri používaní tejto webstránky.

Ukladanie, uchovávanie a mazanie osobných údajov
Osobné údaje a dátové súbory od vás ukladáme na serveroch spoločnosti Flaga spol. s r.o., Flaga Europe Group, resp. UGI International a na serveroch spoločností, ktorých služby využívame. Tieto údaje môžu byť uložené vo všetkých, kde vyššie uvedené spoločnosti prevádzkujú svoju činnosť, a v krajinách, kde nám naši poskytovatelia služieb pomáhajú prevádzkovať našu činnosť.


Ak sa nachádzate v Európskej únii, vo Švajčiarsku alebo v inom regióne, kde platia miestne zákony o zhromažďovaní a používaní údajov, súhlasíte s prenosom, spracovaním a ukladaním vašich osobných údajov. V USA a iných krajinách, v ktorých môžu byť ich vlastné zákony na ochranu osobných údajov považované za menej prísne než tie, ktoré platia vo vašom regióne. Tento súhlas sa vzťahuje tiež na ostatné právne dôvody prenosu, spracovania a ukladania vašich osobných údajov, ako je napríklad naplnenie účelu zmluvy. Osobné údaje o vás budeme uchovávať iba po dobu, kedy ich budeme potrebovať. Zákony, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov nás zaväzujú k nasledujúcemu:

 • dodržovať a plniť vaše zvolené možnosti,
 • napĺňať účely popisované v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, alebo
 • tak dlho, ako to vyžadujú alebo povoľujú príslušné zákony a predpisy.

Niektoré zákony a predpisy môžu napríklad vyžadovať, aby sme uchovávali určité transakčné údaje. Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné, bezpečným a zodpovedajúcim spôsobom likvidujeme a odstraňujeme alebo z nich trvalo odstraňujeme osobné údaje, ktoré by mohli viesť k ich identifikácii. Napríklad pre informácie vytlačené na papieri je zodpovedajúcim postupom ich likvidácia skartácia nebo spálenie. Pokiaľ sú informácie uložené v elektronickej forme, znehodnotíme ich pomocou príslušných technických prostriedkov. Ako tieto údaje používame

Informácie a údaje o vás používame niekoľkými spôsobmi, vrátane:

 • Poskytovanie prístupu k naším webovým stránkam a aplikáciám, k používaniu ktorých ste oprávnený.
 • Poskytovanie služieb, podpory a informácií, o ktoré ste nás požiadali.  Posielanie obchodných informácii. Napríklad to, že máte urobiť nejakú akciu, ako uhradiť poplatok.
 • Zasielanie informácií s údajmi o nás, vrátane informácií o nových produktoch, službách a špeciálnych ponukách nebo akciách.
 • Meranie a lepšie pochopenie toho, akým spôsobom sú naše webové stránky a aplikácie využívané, aby sme ich mohli vylepšovať. K tomu slúži nástroj Google Analytics.
 • Individuálne prispôsobenie našich webových stránok, aplikácií i online marketingu vašim potrebám a záujmom.
 • Znižovanie miery softwarového pirátstva, podvodov, zabezpečovanie toho, aby naše aplikácie a webové stránky boli používané v súlade s príslušnými podmienkami a zákonmi, ochrana našich zákazníkov a koncových používateľov.
 • Zasielanie dotazníkov a prieskumov s cieľom poskytnúť našim zákazníkom a koncovým používateľom lepšie aplikácie a lepšiu používateľskú skúsenosť. Vyplnenie dotazníkov a formulárov je dobrovoľné.
 • Zdieľanie údajov v rámci skupiny našich spoločností a zdieľanie údajov s tretími stranami, ako je uvedené nižšie.
 • K akýmkoľvek rozumne zdôvodniteľným súvisiacim účelom, ako sú napríklad všeobecne správne činnosti.

Zdieľanie údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje smieme zdieľať so spoločnosťami, zmluvnými partnermi a agentúrami, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť. Tieto spoločnosti, zmluvní partneri a agentúry nám poskytujú služby typu napĺňania objednávok, rozosielania e-mailových správ v našom mene, doručovanie zákazníckej podpory a spracovania platieb. Budú mať prístup k niektorým vašim osobným údajom s obmedzením na tie informácie, ktoré sú nutné pre to, aby bolo možné poskytovať dané služby. Požadujeme od týchto spoločností, zmluvných partnerov a agentúr, aby používali rozumné zabezpečovacie opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Nemajú dovolené používať nami zhromaždené informácie a údaje na svoje vlastné účely.

Údaje o vás smieme zdieľať tiež:

 • Pokiaľ k takémuto zdieľaniu dáte svoj súhlas. Osobné údaje spotrebiteľov nezdieľame s tretími stranami, aby ich tieto mohli používať k vlastným marketingovým účelom, iba ak spotrebiteľ s týmto zdieľaním vyjadrí svoj súhlas. V rámci určitých programov môžeme ponúkať možnosť predstavenia a sprostredkovania vzťahu medzi spotrebiteľom a treťou stranou.
 • Ak ste obchodným zákazníkom, s našimi distribučnými partnermi a predajcami na prevádzkové účely, ako je napĺňanie objednávok a potvrdzovanie informácií o tom, ku ktorým aplikáciám máte prístup. v Pokiaľ spoločnosť, organizácia alebo inštitúcia, prostredníctvom ktorej máte prístup k naším webovým stránkam a aplikáciám, s nami má zmluvu o získavaní špecifických užívateľských informácií, a to podľa zákonov na ochranu osobných údajov.
 • Ak od nás požadujú, aby sme poskytovali informácie podľa príslušných zákonov, predvolaní, rozhodnutí súdu nebo iných zákonných postupov a procesov.
 • Pokiaľ zverejníme informácie v dobrej viere, že je to potrebné na zabránenie alebo na reagovanie na podvody, na obranu našich webových stránok a aplikácií pred útokmi, alebo na ochranu práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Flaga, našich zákazníkov a užívateľov alebo verejnosti.
 • Pokiaľ sa uskutoční fúzia s inou spoločnosťou alebo ak sa rozhodneme predať či reorganizovať niektorú časť alebo celú našu obchodnú činnosť, majetok či akcie (vrátane situácie, keď vyhlásime bankrot alebo sa staneme súčasťou podobného konania). Uznávate, že sa takéto presuny môžu prihodiť a že akýkoľvek dotyčný nadobúdateľ časti našich obchodných aktivít, majetku alebo akcií smie ďalej využívať vaše údaje, tak ako je uvedené v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.
 • Môžeme zdieľať alebo publikovať súhrnné informácie a ďalšie údaje, ktoré vás neidentifikujú, ako sú štatistiky o počte návštevníkov našich webových stránok alebo o tom, ako zákazníci a koncoví používatelia používajú naše aplikácie.

Reklamné upozornenie Naše webové stránky a aplikácie môžu obsahovať reklamy na produkty a služby iných spoločností rovnako ako reklamy na naše vlastné produkty a služby. Môžeme pracovať s jednou nebo viacerými reklamnými sieťami (každá ako reklamní partner), ktoré používajú položky cookie, sledovacie pixely alebo iné technológie na zhromažďovanie informácií za účelom ponúknuť vám reklamy a pomôcť nám sledovať výsledky. Príklady týchto informácií môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené, na vami navštívené webové stránky, vami používané mobilné aplikácie, nastavenia, ktoré nám ako poskytovateľovi aplikácie poskytujete (ako sú jazykové preferencie), vašu IP adresu (pre účely určenia vašej obecnej geografickej polohy), ID zariadenia, adresu MAC a informácie o prehliadači.

Tieto informácie pomáhajú:

 • zaistiť, aby sa v aplikácii alebo na webovej stránke zobrazovali adekvátne reklamné bloky
 • vypočítať a kontrolovať počet unikátnych a opakovaných zobrazení danej reklamy
 • dodávať reklamy, ktoré majú vzťah k vašim záujmom a
 • merať efektivitu kampaní.

Niektoré technológie umožňujú dočasné nahrávanie reklamných upozornení na vaše mobilné zariadenie a ich nahradenie vo chvíli, keď je zariadenie online. Pokiaľ nám nedáte svoj súhlas, nezdieľame aktívne vaše osobné údaje s našimi reklamnými partnermi alebo s inzerujúcimi tretími stranami pre ich marketingové účely. Naši reklamní partneri pre nás doručujú reklamný obsah a môžu kombinovať údaje zhromaždené alebo získané od nás s informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili z iných webových stránok a/alebo iných online nebo mobilných produktov a služieb vzťahujúcich sa k vašim aktivitám v prehliadači v rámci ich siete webových stránok.

Zoberte prosím na vedomie, že pokiaľ sa rozhodnete kliknúť na reklamné upozornenie alebo zúčastniť sa reklamnej akcie ktorejkoľvek tretej strany prostredníctvom reklamy, ktorá sa objaví vo vašej aplikácii, pôjde čisto o vzťah medzi vami a daným inzerentom a vaša účasť sa v tomto prípade bude riadiť podmienkami, ktoré súvisia s takýmto reklamným upozornením alebo inzerátom.

Ste už naším zákazníkom?

Objednať LPG online nebolo nikdy tak jednoduché. Kliknite na tlačítko nižšie.

Objednať plyn
 

Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte kontaktný formulár alebo nám zavolajte.

Kontaktujte nás