Čo je LPG?

Chemické zloženie LPG je podobné ako pri zemnom plyne. LPG však ponúka veľkú výhodu v tom, že je to kvapalina pod nízkym tlakom a stálou teplotou.Táto vlastnosť umožňuje, že energia môže byť prepravovaná a uskladnená v zásobníkoch a fľašiach.
Pred rokom 1950 bolo LPG voľne spaľované, pretože nebol vymyslený spôsob jeho využitia. Až neskôr boli objavené rôzne spôsoby jeho využitia.

Vo všeobecnosti, je LPG uhľovodíkový plyn, ktorý sa skvapalňuje do uzavretých obalov (zásobníky, fľaše) pri bežnej teplote a pod nízkym tlakom. Zvyčajne tvorí LPG propán [C3H8] alebo bután [C4H10], alebo zmes oboch plynov.

LPG sám o sebe je bez farby a zápachu. Typický zápach plynu pochádza s pridaného odorantu, aby si ľudia boli schopní všimnúť prítomnosť plynu. V súčasnosti 60% európskeho dopytu po LPG je pokrytých dodávkami priamo z plynových polí a zostávajúcich 40% pochádza z rafinérií.

LPG je používaný rôznymi spôsobmi a pokrýva všetky druhy energetických požiadaviek, od veľkých až po malé: pre vašu domácnosť aj pre vaše podnikanie.

 

Inšpekčný certifikát kvality propán-butánu 11/2013

Protokol o skúške kvality propán-butánu 11/2013

Inšpekčný certifikát kvality propán-butánu 12/2013

O LPG

LPG je jedným z najefektívnejších a najčistejších zdrojov energie.

Ste už naším zákazníkom?

Objednať LPG online nebolo nikdy tak jednoduché. Kliknite na tlačítko nižšie.

Objednať plyn
 

Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte kontaktný formulár alebo nám zavolajte.

Kontaktujte nás