Bezpečnosť

Pri manipulácii s LPG je bezpečnostných dôvodov prísne zakázané:
 • Fajčenie alebo používanie otvoreného ohňa v bezpečnostnej zóne
 • Použítie LPG alebo jeho plnenie na miestach, kde nie je zápach plynu zreteľný (napr. v nevetraných miestnostiach, s výrazným zápachom a pod.)
 • Spustenie strojov a zariadení na LPG, ak správne nefungujú ich ovládacie prvky alebo držadlá
 • Nefunkčné ovládacie prvky strojov a zariadení na LPG musia byť vymenené pred ich uvedením do prevádzky
Cítite zápach plynu? Čo je potrebné urobiť

Ak zistíte chybu na inštalácii LPG, zavolajte na FLAGA zákaznícku linku na tel. 0850 606 303 alebo oprávneného technika. Opravy rozvodov LPG môže vykonávať iba zaškolený a certifikovaný technik. 
 
Upozornenie: Neriskujte a nepokúšajte sa opraviť inštaláciu alebo zariadenie svojpomocne. Neoprávnená manipulácia so zariadeniami na LPG môže spôsobiť ťažké havárie!
 
Bezpečnostné pravidlá správania sa v situácii, keď zacítite zápach plynu alebo počujte šumivý zvuk úniku plynu: 

Krok 1: Odstúpte, zahaste oheň a vyhnite sa

 • Nepoužívajte otvorený oheň a nefajčite   
 • Nezapínajte žiadne elektrické vypínače osvetlenia alebo iné elektrické prístroje 
 • Nepoužívajte zápaľky alebo zapaľovače
 • Nepoužívajte mobilé telefóny alebo telefóny 

Každá malá iskra môže spôsobiť výbuch! 
Iskra vo vypínači, telefóne, ventilátore, motore chladničky, plameň zapaľovača, alebo statická elektrina pri chôdzi po miestnosti a pod.

Krok 2: Opustite priestor
Je potrebné čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor čo najďalej od objektu (domu, vozidla, a pod).

Krok 3: Uzavrite LPG zdroj
Otočte ovládacie koliečko na uzatváracom ventile plynovej fľaše smerom doprava.

Krok 4: Informujte na čísle 112 o nebezpečenstve
Použite telefón suseda na čo najrýchlejšie telefonické upozornenie záchrannej služby, hasičov, polície, zdravotnej služby alebo zavolajte na Zákaznícku linku FLAGA 0850 606 303.
Nevstupujte do budovy, vozidla, karavanu alebo do ohrozeného priestoru pred tým, než ju vyškolená a kvalifikovaná osoba označí za bezpečný priestor. Neotvárajte plynový ventil. 

Krok 5: Úlohy pre záchrannú službu
Len vyškolený personál a hasiči sú oprávení kontrolovať únik plynu. 

Nasledujúce činnosti môžu vykonávať iba vyškolení technici:
 • Kontrolovať a opraviť netesnosti
 • Kontrolovať tlak a priepustnosť systému 
 • Otvárať uzávery plynu  
 • Kontrolovať plynové spotrebiče a znovu ich spustiť. 

Krok 6: Pred opätovným vstupom do nebezpečného priestoru
Do budovy alebo oblasti môžete opätovne vstúpiť, až keď vyškolený servisný technik alebo hasiči vyhlásia, že priestor je znovu bezpečný. Je potrebné dôkladné vyvetrať všetky miestnosti.

O LPG

LPG je jedným z najefektívnejších a najčistejších zdrojov energie.

Ste už naším zákazníkom?

Objednať LPG online nebolo nikdy tak jednoduché. Kliknite na tlačítko nižšie.

Objednať plyn
 

Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte kontaktný formulár alebo nám zavolajte.

Kontaktujte nás